dimecres, 10 de febrer del 2010

Mitjans de comunicació

Pàgina 26

Valencianisme.com

Pica'm

3x4.info

Nota: Si trobeu alguna errada o voleu proposar un enllaç, envieu un comentari.


Canvis en el blog: més informació sobre el mercat laboral i l'economia valenciana

A partir d'aquesta entrada en el blog veureu alguns canvis. A la dreta hi ha dos calaixos que contenen dos reculls de premsa diferents, un d'informació més o menys centrada en la psicologia, el mercat laboral i l'economia i un altre més específic sobre economia valenciana. No intenten ser exhaustius ni seguir un criteri estricte de selecció, però pretenen cobrir la informació més rellevant sobre eixos temes (o al menys la informació que a mi m'ha semblat més rellevant).

Per una altra banda, els enllaços recomanats passen a organitzar-se per entrades que agrupen les pàgines web concretes, que a més ara estan més centrades en temes estadístics, del mercat laboral i de l'economia valenciana, espanyola i europea.

Espero que la informació us siga d'interès i gràcies a Sant Google per facilitar les ferramentes que ho poden fer possible.

Ocupació universitària

Observatorio Universitario de Inserción Laboral
Estudis i ferramentes metodològiques recopilats per ANECA

Observatori Ocupacional de la Universitat Jaume I de Castelló
Estudis d'Inserció Laboral dels titulats universitaris

OPAL
Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral de la Universitat de València

SIE
Servei Integrat d'Ocupació de la Univeristat Politècnica de València

Observatorio Ocupacional de la Universitat Miguel Hernández d'Elx

GIPE
Gabinete de Iniciativas para el Empleo de la Universiat d'Alacant


Nota: Si trobeu alguna errada o voleu proposar un enllaç, envieu un comentari.

Estudis d'altres institucions

Conjuntura Econòmica Valenciana
Informes de conjuntura econòmica de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana
Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de la Comunitat Valenciana

Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques
Diversos estudis sobre economia i mercat laboral espanyol i valencià

Hispalink-Comunitat Valenciana
Previsió d'indicadors econòmics per al País Valencià

Observatori Estadístic
Servei estadístic de l'Institut d'Economia i Empresa Ignasi Villalonga

Nota: Si trobeu alguna errada o voleu proposar un enllaç, envieu un comentari.

Mercat Laboral

European Employment Observatory
Observatori ocupacional de la Comissió Europea

Servicio Público de Empleo Estatal
Estadístiques d'atur registrat i contractació a l'Estat espanyol

Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Servef)
Estadístiques d'atur registrat i contractació al País Valencià

AGETT
Servei d'Estudis de l'Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal

Observatorio Laboral de la Crisis
Dades i informes de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada


Nota: Si trobeu alguna errada o voleu proposar un enllaç, envieu un comentari.

Centres d'estadística

Eurostat
Oficina estadística de la Comissió Europea

Instituto Nacional de Estadística
Estadístiques a l'Estat espanyol

Institut Valencià d'Estadística
Estadístiques al País Valencià

Nota: Si trobeu alguna errada o voleu proposar un enllaç, envieu un comentari.

dissabte, 6 de febrer del 2010

Presentació del Grup de Recursos Humans a Castelló del Col·legi Oficial de Psicòlegs

Dijous passat es va presentar el grup a la seu del COP a Castelló, al carrer Cavallers. L'acte va consistir en un breu parlament de Mar, la vocal a la Junta per Castelló, i a continuació Marcos, Miguel Ángel, Maribel i jo mateix vam fer unes xicotetes comunicacions sobre diferents aspectes centrals del treball del psicòleg en el mon del treball i les organitzacions. Miguel Ángel va parlar de les funcions de l'àrea de recursos humans en les empreses a més del procés de selecció. Marcos va parlar sobre el desenvolupament i la formació. Maribel va fer una panoràmica de quin ha de ser el perfil professional del psicòleg en l'orientació professional i, finalment, jo mateix vaig parlar dels reptes actuals i les tendències dins l'àmbit de l'orientació, a més de fer un esbos del mercat laboral a Castelló i com condiciona el perfil dels treballadors i desocupats susceptibles de rebre orientació professional. Al final, hi ha haver intercanvi d'opinions entre públic i ponents, amb l'objectiu d'omplir de contiguts aquest Grup. Esperem d'ara endavant posar en marxa altres accions que siguen útils per al col·lectiu de psicòlegs de Castelló i comarques professionalment interessats en el mon del treball i les organitzacions.