dilluns, 29 de juliol del 2013

Efectes de la crisi sobre l'atur i el mercat de treball: ha passat la pitjor part?


Tot seguit reprodueixo el meu article sobre el mercat de treball publicat en la web d'Intersindical Valenciana el passat 27/07/2013.

S'acaben de publicar els indicadors del mercat de treball del segons semestre de l'Enquesta de Població Activa, que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Per conèixer amb més detalls les dades del País Valencià, caldrà esperar uns dies a què es publiquen en l'Institut Valencià d'Estadística.

El govern central, la Generalitat i algunes institucions econòmiques properes estan interpretant les dades en el sentit que demostrarien que el pitjor de la crisi econòmica ha quedat darrere. Per a intentar aclarir açò, hi ha tres elements clau a considerar  per a entendre les dades de l'EPA del segons semestre de l'any:

- L'estacionalitat. És natural que en el segon semestre de l'any es cree ocupació, degut a la temporada d'estiu. Encara així, independentment de la millora intertrimestral, la taxa d'ocupació del segons trimestre de 2013 és inferior a la del mateix trimestre de 2012, per tant continua evidenciant-se la debilitat del mercat de treball espanyol i valencià. Si a més li afegim que tota l'ocupació que s'ha creat ha estat temporal i que en el cas dels contractes indefinits se n'han destruït en lloc de crear-se, doncs no es veu la millora de la situació per cap lloc.

- La taxa d'activitat. El càlcul de la taxa d'atur es fa dividint els aturats entre la població activa. Si aquesta disminueix, disminueix l'atur per un efecte purament matemàtic. I aquest efecte ve tenint un protagonisme important en les dades d'atur a mesura que s'allarga la crisi, degut a l'efecte desànim que fa que molts treballadors (sobretot homes, poc qualificats i dels sectors més afectats per la crisi) deixen de buscar treball i passen a una situació d'inactivitat laboral. La taxa d'activitat és un indicador de la modernitat o desenvolupament del mercat de treball d'un país, i seria un problema que es consolidara una tendència negativa tant en Espanya com en el País Valencià.

- Ha passat ja la pitjor part de la destrucció d'ocupació deguda a la crisi econòmica? O dit d'una altra manera, realment hem tocat fons i ja s'ha acomiadat a tot el món que es podia acomiadar? Evidentment que no, els pròxims mesos continuarà la tendència interanual d'augment de l'atur i disminució de l'ocupació, però cada cop de manera més suau. És molt difícil que vegem els augments d'atur tan brutals del principi de la crisi. Però això no significa que el mercat de treball s'haja recuperat, per a això cal que l'economia productiva es reactive i torne a crear llocs de treball. Però el que és més important per entendre que no hi ha motius per a l'optimisme és que, encara que s'estabilitzen les dades d'atur i ocupació, el drama de les famílies sense ingressos, dels joves que busquen infructuosament la seua primera ocupació o l'atur de llarga durada encara s'ha de solucionar.

divendres, 26 de juliol del 2013

Darreres publicacions sobre el mercat de treball

Recopilació de les darreres publicacions sobre el mercat de treball que de manera regular publiquen diferents organismes o entitats, tant públics com privats, en l'àmbit valencià, espanyol i europeu.

Darrera actualització

Asociación de Empresas de Trabajo Temporal (ASEMPLEO)
Informe ASEMPLEO sobre Encuesta de Población Activa (EPA). Primer trimestre de 2013. Actualitzat a 26/04/2013.
- Informe regional ASEMPLEO del mercado laboral, 1r trimestre de 2013. Actualitzat a 05/07/2013.
- Informe ASEMPLEO sobre afiliación, contratación y paro registrado, octubre 2013. Actualitzat a 11/11/2013.

BBVA Research
- Situación Comunitat Valenciana. Primer Semestre 2013. (Anàlisi regional). Actualitzat a 26/04/2013.
- La EPA del 2T13 sugiere que lo peor ha quedado atrás. (Dades EPA). Actualitzat a 26/07/2013.
- Registros laborales en julio: el desempleo cayó pero la afiliación no consolidó su recuperación. (Dades SEPE). Actualitzat a 04/09/2013.

European Comission
- European Vacancy Monitor 9, May 2013. Actualitzat 06/06/2013.
- European Job Mobility Bulletin 9, May 2013. Actualitzat 06/06/2013.

Eurostat
- July 2013. Euro area unemployment rate at 12.1%. EU 28 at 11%. Actualitzat 02/08/2013. 
- Employment down by 0.1% in euro area, stable in EU27 (Second quarter of 2013 compared with first quarter 2013). Actualitzat 30/09/2013.
- Unemployment in the UE27 regions in 2012. Actualitzat a 23/05/2013.
- European Union Labour force survey - Annual results 2012 - Issue number 14/2013. Actualitzat a 25/06/2013.

Institut Valencià d'Estadística (IVE)
- Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial. Resultats per comarques. Actualitzat a 15/05/2013.

Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Encuesta de Población Activa (EPA). Segon trimestre de 2013. Actualitzat a 26/07/2013.
- Boletín mensual de estadística. Agosto 2013. Actualitzat 09/09/2013

Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE)
 Observatorio de la Inserción Laboral de los Jóvenes
- Crisis económica e inserción laboral de los jóvenes: Resultados del Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes 2011. Actualitzat a 26/04/2013.
Cuadernos de Capital Humano
- La flexibilidad laboral de los jóvenes y sus empleos. Actualitzat a 26/04/2013.

Ministerio de Empleo
- Informe trimestral de análisis de mercado de trabajo. Actualitzat a 15/05/2013

Ministerio de Industria
- Cifras PYME. Mayo 2013. Actualitzat a 04/07/2013

Observatorio de las Ocupaciones (Servicio Público de Empleo Estatal)
- Actividades económicas con tendencia positiva en la contratación. Julio 2013. Actualitzat a 06/09/2013.
- Ocupaciones con tendencia positiva en la contratación. Julio 2013. Actualitzat a 06/09/2013.

Observatori Ocupacional de la Universitat Jaume I de Castelló
- Butlletí Pre-Ocupat, núm 8. Març 2013. Actualitzat a 25/04/2013.

Observatorio Laboral de la Crisis (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA)
- Boletín 21 - Julio-Septiembre 2013. Actualitzat a 11/11/2013.