dimarts, 31 de maig del 2011

Revista de premsa sobre el Mercat de Treball 31/05/2011

Eurostat, 31/05/2011
April 2011. Euro area unemployment rate at 9.9%
Espanya continua presentat la taxa d'atur més alta de tota la UE (20,7%).
També presenta la taxa d'atur més alta entre els joves (menors de 25 anys. 44,4%, UE: 19,6%).

Cinco Días, 30/05/2011
Diez claves para entender cuándo se recuperará el empleo
Es pot estar més o menys d'acord amb algunes que amb altres

Cinco Días, 24/05/2011
Así es la 'generación perdida'
Atur juvenil per trams d'edat. Molts d'ells no deurien d'estar estudiant?


Cinco Días, 16/05/2011
En época de crisis, la formación es lo que cuenta
Infografia molt interessant

Comunidad Escolar, 13/05/2011
Siete de cada diez universitarios se iría a otro país por razones de trabajo
I la web de l'estudi d'on surten les dades http://www.ucm.es/info/barometro/

Comissió Europea, 13/05/2011
Half of young Europeans ready to work abroad
La meitat dels joves europeus estarien disposats a anar a treballar a l'estranger, encara que aquestes dades contrasten amb els índex de mobilitat reals dins la UE: només el 3% de les persones treballadores europees viu fora del seu país natal.

Levante de Castelló, 07/05/2011
Expertos en economía tildan de gran fracaso la reforma laboral al no crear empleo

Las Provincias, 07/05/2011

Los expertos proponen un contrato único para reducir la temporalidad

http://www.ticjob.es/
Web d'ocupació de perfils centrats en tecnologies de la informació

dijous, 26 de maig del 2011

Us eficient del correu electrònic

Aquesta entrada sorgeix com una petició dels meus alumnes del taller de Xarxes Socials i Recursos Humans que estic impartint per al Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana.

El correu electrònic és una ferramenta que s'ha tornat bàsica per al treball diari de moltes empreses. Encara que no ens podem imaginar treballar sense correu electrònic, aquest genera molt estrès si no sabem gestionar el flux continu d'informació entrant que ens arriba. Ací teniu unes indicacions, recollides d'ací i d'alla, sobre com fer-ho.
 • Revisa el correu electrònic en intervals de temps prefixats. Per exemple, cada 3 o 4 hores, 2 o tres cops al dia: a primera hora, cap a la meitat de la jornada laboral i/o a darrera hora abans de marxar del treball.
 • Gestiona el correu cada dia, contestant els missatges, esborrant-los i/o planificant una acció. Evitarem perdre temps al tornar-los a revisar. No els imprimisques si no és absolutament necessari.
 • Aplica la regla dels dos minuts: si tens dos minuts per contestar al correu, fes-ho. Si no, planifica una acció segons la urgència i la importància:
 • El correu no té cap utilitat --> esborrar
 • El correu es pot contestar en menys de 2 minuts --> contestar
 • Si no es pot contestar en menys de 2 minuts --> forma part d'una tasca més complexa: planificar l'acció segons la urgència i la importància
 • El correu conté una convocatòria de reunió --> anotar en l'agenda i esborrar
 • El correu conté un document adjunt --> arxivar i esborrar
 • Llegeix els correus en ordre cronològic, del més antic al més recent, així no se't passaran correus més vells relacionats amb els que ja has llegit.
 • Crea carpetes i organitza el correu entrant mitjançant els filtres (segons el remitent, l'assumpte, etc.).
 • Envia només aquells correus que siguen necessaris.
 • El nombre de destinataris d'un correu electrònic s'ha de limitar el màxim possible.
 • L'assumpte dels missatges ha de ser breu i clar, ha de permetre identificar la temàtica del correu sense obrir-lo.
 • El correu electrònic no és el canal adequat per enviar missatges urgents, utilitza el telèfon.
 • En principi, no cal respondre immediatament els correus rebuts. Si és urgent, t'ho faran saber o et telefonaran.
 • No utilitzar el correu electrònic per mantenir una conversació (com un xat). Si sou dos persones, utilitzeu el telèfon, si sou més, planifiqueu una reunió (en persona o per xat).
 • Usa les opcions “copia” (carbon copy: CC) i “còpia oculta” (blind carbon copy: BCC), en funció del tipus de destinataris dels teus correus.
 • Escriu els correus com t'agradaria rebre'ls a tu: curts, clars, cuidant el llenguatge i les faltes d'ortografia, evitant les majúscules i l'ús de diferents tipus de lletra i colors.
 • Revisar amb un cop d'ull el missatge abans de prémer “enviar”: Hem respost al que se'ns demanava? Hem adjuntat els documents necessaris? Hem triat els destinataris? La nostra resposta és breu i clara? Hi ha faltes d'ortografia? Etc.
 • No envies un correu electrònic quan estigues enfadat o amb l'estat d'ànim alterat. Recorda revisar els missatges abans d'enviar-los.
 • Inclou una signatura de no més de sis línies (nom, càrrec, empresa, telèfon, fax i url de l'empresa. L'adreça postal és opcional).
 • Configura el filtre anti-spam
 • Organitza i manté actualitzada la llibreta d'adreces de contactes.
 • Sincronitza el correu i els contactes entre els teus terminals (treball, casa, telèfon...).

dimecres, 25 de maig del 2011

Resultats electorals a l'Ajuntament de Benicarló

La taula que segueix mostra els resultats electorals obtinguts pels diferents partits en aquestes eleccions i en les de fa quatre anys.

La primera dada a destacar és la participació. A Benicarló ha estat del 65%, un poc menor que fa quatre anys, i clarament menor que la participació global a les municipals al País Valencià (70,51%) d'enguany. Ací hi ha ja una dada d'interès que caldrà tindre en compte per analitzar els resultats.

Quant als resultats per candidatures, el PP no només revalida la majoria absoluta, si no que guanya un regidor que perden els socialistes. Però tots dos partits han perdut vots respecte als comicis de 2007. Així, aquest guany del PP es deu al fet que el PSOE ha perdut més vot encara. En números absoluts, tots dos partits han perdut la mateixa quantitat de vots, 300 cadascú, la qual cosa suposa una pèrdua de l'11% per als socialistes i només del 6% per als populars. L'aposta socialista de renovació de la cap de llista no ha pogut contrarestar el vot de càstig generalitzat contra el PSOE degut a la seua gestió de la crisi a nivell estatal.

El Bloc aconsegueix mantenir els dos regidors i, el que és més destacable, pujar un 5% (60 vots). Sembla poc, però tenint en compte que els valencianistes arrossegaven un important desgast des dels resultats històrics de 2003 -quan van obtindre 2.476 vots (22,24%) i cinc regidors, en un context de major participació, el 70%- aquest canvi pot significar una variació de tendència cap a l'estabilitat i la superació de problemes passats. Comparar el creixement del Bloc a Benicarló amb l'increment municipal de Compromís a nivell de país és complicat, per que ni ara ni fa quatre anys es van presentar candidatures conjuntes de Compromís en tots els municipis. Encara així, sembla clar que a Benicarló hi ha una estabilització del vot al Bloc, però no l'important augment que hi ha hagut en molts altres ajuntaments valencians.

ERPV sense pressa però sense pausa va acumulant un creixement continu de vots, però que encara no s'han transformat en regidors, com si ha passat en la ciutat veïna de Vinaròs.

Finalment, comentar que EUPV ha perdut vots, quedant en 252 i que Familia y Vida n'ha obtingut només 76. Aquests partits, ara per ara, no tenen una presència remarcable en el panorama polític benicarlando.

Com a conclusió, sembla que en general s'han repetit els patrons vistos a nivell de conjunt del País: majories populars gràcies a la caiguda del vot socialista, encara que tots dos partits han perdut votants. A més, hi ha una pujada important de Compromís, encara que a Benicarló no tan important. La clau en el futur pot estar en l'abstenció. Aqueix 5% d'abstenció més que la mitjana valenciana són uns 800 vots. PP i PSOE han perdut 600 vots i el Bloc ha demostrat en el passat que pot arribar a superar els 2000 vots i el 20% de suport. Hi ha doncs en joc per a les properes eleccions una borsa d'uns 1400 vots que les diferents candidatures progressistes benicarlandes s'hauran de treballar durant els propers quatre anys si volen prendre-li a Marcelino Domingo l'alcaldia.

dilluns, 23 de maig del 2011

Resultats electorals a Corts Valencianes 2011

La taula adjunta mostra les principals dades de la passada nit electoral, comparades amb les mateixes dades de les eleccions autonòmiques de fa quatre anys. Hi ha la diferència com que mentre les dades de 2007 són les definitives, les de 2011 són de la web de resultats provisionals, encara que amb el 100% de recompte fet. Pel que he vist, hi ha xicotetes diferències, per exemple en 2007 els percentatges de vot a candidatures estan calculades sobre la fila “A candidatura”, però en les de 2011 no he pogut reproduir aquest càlcul i les he hagut de calcular sobre la fila “Votants”. Encara així, penso que les diferències són mínimes.

La primera dada a destacar és la participació, pràcticament la mateixa de fa quatre anys. Encara així, com veurem, la distribució de vots no ha esta en absolut la mateixa de les anteriors eleccions, si no molt diferent, sobre tot pel que fa a la relació PP-PSOE i a l'ascens dels grups fins ara minoritaris, que ha fet que el parlament s'allunye del bipartidisme, encara que sense desgastar la majoria absoluta del PP. No he pogut provar la hipòtesi que diu que quan augmenta l'abstenció, el partit en el poder s'aferma, mentre que quan augmenta la participació, es precipita el canvi. Pot ser en un anàlisi dels resultats municipals es puga vore aquest aspecte.

Quant als resultats de les candidatures, el PP revalida la majoria absoluta, no tant per una millora en el vot, donat que perd un 5% de votants, si no pel fet que el PSOE s'enfonsa en perdre ni més ni menys que un 18%. Dit en valors absoluts, tots dos partits van perdre 222.949 vots, 68.855 el PP i la gruixuda xifra de 154.094 el PSOE.

Per una altra banda, Compromís incorporava en 2007 a EUPV i tots junts van recollir en aquell moment 195.116 vots. Quatre anys desprès es presenten per separat, per tant no podem saber quan ha augmentat cadascuna d'elles, però en conjunt han arribat a 319.288 vots, un important increment del 64%.

Altres dades que s'inclouen en la taula són els resultats d'ERPV, que ha perdut alguns vots en quatre anys i, el més remarcable, el fet que mentre que el 2007 prop de 86.000 vots es quedaven sense representació parlamentària (efecte de la crida al “vot útil”), aquest any aquests vots sense representació han pujat fins al voltant de 277.000.

Així, com a conclusions, podríem dir que el PP revalida la seua majoria absoluta, però no per mèrits propis, si no pel daltabaix del PSOE, greument castigat pels seus votants a causa de l'actual crisi econòmica. Al PP, els casos de corrupció també li poden haver restat vots, però no de manera determinant. Encara així, no puc deixar-me de preguntar, ha arribat el PP al seu sostre?

Per una altra banda, en la mesura que Compromís es consolida com a tercera força política i EUPV també obté representació parlamentària, es debilita significativament el tradicional bipartidisme en les Corts Valencianes. Aquesta propera legislatura els valencians i valencianes podrem contemplar altres formes de fer oposició a part de la del PSOE. Ja les hem vista durant aquesta legislatura, però en la que ve és d'esperar que amb més força i legitimitat.

Una altra conclusió està relacionada amb aquest afebliment del bipartidisme, la desobediència al vot útil ha reforçat la pluralitat a les Corts.

Finalment, és impossible evitar comentar els possibles efectes de les acampades del 15M. Personalment no crec que hagen estat aquestes les mobilitzadores del vot a Compromís. Crec que aquestes protestes tindran un efecte a més llarg termini, en la mesura que han suposat que un gran nombre de joves desencantats de l'actual sistema democràtic s'han adonat que són capaços d'organitzar-se i construir les seues pròpies parcel·les de participació i democràcia. Segurament aquests joves en el futur contribuiran, des dels partits polítics i l'activisme cívic, a regenerar la democràcia.

Però, aleshores, d'on ve el vot de Compromís i d'EUPV? Penso que aquesta legislatura Compromís ha fet un important esforç per superar els impediments que dificultaven la seua presència en els mitjans de comunicació i que el gran públic els conegues. Els mitjans de comunicació i la mateixa campanya electoral es desenvolupen sempre en clau espanyola, amagant les propostes dels grups valencianistes. Aquesta legislatura sembla que aquesta cortina s'ha esgarrat, i persones que tradicionalment no eren votants del Bloc i Compromís s'han apropat a aquesta candidatura i li han donat un vot de confiança. També el tradicional vot útil nacionalista absorbit pel PSOE en part pot haver retornat a Compromís. D'aquesta reflexió sorgeix un advertiment a la gent de Compromís, els propers anys hi ha el repte de consolidar aquest vot per donar un altre pas endavant per a convertir-se en una autèntica alternativa política al PP i al PSOE en el País Valencià.

dijous, 12 de maig del 2011

Revista de Premsa sobre el Mercat de Treball 12/05/2011

Levante-EMV, 11/05/2011
Vàlids arreu, però no valen per a la Generalitat
El Govern balear ha reconegut, en una ordre acabada de publicar, els certificats de coneixement de llengua de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), la qual cosa facilita als nostres titulats universitaris treballar en les administracions públiques del conjunt de territoris de parla catalana.

Cinco Días, 11/05/2011
Trabajo recibe 33 solicitudes para ejercer de agencias de colocación privadas
La OIT plantea reducir la brecha entre el despido de empleados fijos y temporales

Mediterráneo, 10/05/2011
Los universitarios de Castellón se buscan la vida en Europa por la crisis

Levante-EMV, 10/05/2011
España es el país con mayor paro de la OCDE

Cinco Días, 10/05/2011
Aprender a emprender

rhmedia.es, 09/05/2011
Economistas reivindican un contrato único para reducir la temporalidad

Yoriento, 24/07/2010
22 ideas para buscar empleo 2.0 (706)
El tema de la piràmide de Maslow està més que desfasat, però els 22 consells són molt interessants.

dimecres, 11 de maig del 2011

Una multa contra tots: en solidaritat amb Acció Cultural

El passat 17 de febrer, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) es va veure obligada a cessar les emissions de TV3 al País Valencià, després de 26 anys. Durant aquest temps, TV3 havia esdevingut una oferta televisiva normalitzada al País Valencià, on s’ha distingit per la seua qualitat i pel fet de ser una de les poques ofertes audiovisuals en català.

Malgrat això, el president Francisco Camps va decidir, ara fa quatre anys, obrir una sèrie d’expedients administratius contra l’entitat responsable d’aquestes emissions, Acció Cultural, cosa que s’ha traduït en una llarga persecució política i econòmica. El passat mes d’octubre, l’entitat ja va haver de pagar 126.943,90 euros per satisfer una primera multa, i ara s’enfronta a dues multes més que sumen vora 800.000 euros (dels quals ja n’ha pagat 130.000), una quantitat absolutament desproporcionada per a una associació cultural sense ànim de lucre la continuïtat de la qual pot posar en perill.

Durant aquests quatre anys, Acció Cultural ha fet patent l’amplíssim suport a TV3 al País Valencià, fins a arribar a l’èxit de la manifestació del passat 16 d’abril a València. En aquest sentit, cal també recordar les 651.650 signatures recollides per la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres” per legalitzar la recepció de totes les televisions en català en el conjunt del domini lingüístic, i que ara podria entrar a tràmit parlamentari al Congrés espanyol.

Tant el projecte de llei impulsat per la ILP com el recurs que Acció Cultural ha presentat davant el Tribunal Suprem poden acabar donant la raó a l’entitat en aquest conflicte artificial; però, de moment, Acció Cultural ha de pagar les multes que encara té pendents si no vol patir l’embargament dels seus comptes corrents i béns mobles i immobles. Davant aquesta greu situació, el nostre deure és col·laborar a fer front col·lectivament a una multa que en realitat és contra tots els que creiem en la pluralitat informativa i la llibertat d’expressió. Per això, avui, diferents mitjans publiquem aquesta crida pública perquè feu una donació solidària a Acció Cultural (www.acpv.cat): així com junts vam aconseguir les 651.650 signatures per a la ILP, junts hem de reunir els diners necessaris per garantir la continuïtat d’Acció Cultural.

dilluns, 9 de maig del 2011

Recull de Premsa sobre el Mercat de Treball - 09/05/2011

El Mundo, 09/05/2011
La Jaume I se suma a los actos del día de Europa

Levante-EMV, 08/05/2011
´Con el modelo laboral alemán nos habríamos ahorrado un montón de despidos´

AGETT, 6/05/2011
Análisis AGETT del Mercado Laboral EPA. Primer Trimestre de 2010
Informe AGETT sobre afiliación, contratación y paro registrado. Abril de 2011
Mentre que les dades de l'EPA del primer trimestre de l'any mostraven un empitjorament del Mercat de Treball, les d'atur registrat del mes d'abril mostren una millora. Estem just en el punt d'inflexió? Les gràfiques de baix pareix que indiquen això.

Mediterráneo, 01/05/2011
¿Creación de empleo en tiempos de crisis?

OCDE, 20/04/2011
Persistence of high unemployment: what risks? what policies?
Interessantíssim document de l'OCDE.