dijous, 11 de juny del 2009

El Consell Constitucional francès deixa sense efecte la llei Hadopi

(A partir d'una noticia de Microsiervos)

La setmana passada, a instàncies del grup socialista, el Consell Constitucional francès, equivalent al Tribunal Constitucional d'altres països, es pronunciava sobre la controvertida llei Hadopi que pretén regular les descarregues d'Internet en el país gal mitjançant un sistema de resposta graduada que en última instància suposava la desconnexió dels usuaris de la Xarxa després de rebre dos avisos previs sobre la seva activitat sense que hagués d'intervenir decisió judicial alguna.

Després d'estudiar els onze punts en els quals els socialistes entenien que aquesta llei era inconstitucional, el Consell ha decidit que hi ha dues qüestions en aquesta llei que vulneren la constitució del país veí, que són d'una banda que la llei en qüestió coarta la llibertat d'expressió i comunicació dels ciutadans al privar-los de l'accés a Internet, de la qual en concret esmenta la seu “importància per a la participació en la vida democràtica i en l'expressió d'idees i opinions”, i per un altre que ignora la presumpció d'innocència d'aquests ciutadans.

Amb això, la llei queda desproveïda de tot poder executiu i només servirà per a enviar avisos als usuaris d'Internet de que descarregar-se coses no està bé (almenys en opinió d'alguns).

En paraules de Jérémie Zimmermann, un dels fundadors de La Quadrature du Net (organització a favor de la llibertat a Internet, www.laquadrature.net),”Tot el que tenim ara és una gran màquina d'espamejar de la indústria de l'entreteniment finançada amb diners públics”.

Convé recordar que precisament la manca de garanties judicials en aquest tipus de lleis va ser un dels motius fonamentals -sinó el fonamental- per el que el Parlament Europeu va rebutjar a principis del mes de maig el Paquet de Telecomunicacions, el conjunt de directives que entre altres coses fixaran el funcionament de la Xarxa en la UE si és aprovat en el futur.