dimarts, 11 de setembre del 2012

La temporada d’estiu acaba sense una millora significativa del mercat de treball

 
La web d'Intersindical Valenciana va publicar ahir un article meu en el que analitzo les dades d'atur registrat del passat mes d'agost. Reprodueixo el text a continuació:

Durant el passat mes d’agost l’atur registrat al País Valencià va augmentar fins arribar a 572009 persones. Açò suposa un augment respecte del mes anterior de 7241 persones (un 1,28% més).

Si comparem respecte del mateix mes de l’any passat, l’augment ha estat de 54499 persones (un 10,53%). L’atur registrat es comptabilitza mitjançant el registre voluntari en les oficines del SERVEF de les persones aturades que demanden ocupació. Aquestes dades es fan públiques amb una freqüència mensual.

L’increment mensual es baix, donat que encara té cert efecte el trobar-se al final de la temporada d’estiu, que tradicionalment crea ocupació. En maig i juny l’atur registrat va disminuir lleugerament, però a partir de juliol va tornar a augmentar.

Quant a la variació interanual - la que més interessa per observar la tendència real de l’atur sense la distorsió de les variacions estacionals - l’increment és important, major que el de l’any 2011 (4,18%), similar al de 2010 (10,44%), però allunyat dels increments interanuals dels pitjors anys de la crisi (57,49% en agost de 2009, 37,33% en agost de 2008).

Col·lectius

Els menors de 25 anys a l’atur sumen 50719 persones (el 8,87% del total de l’atur registrat). L’agost de 2011 els joves eren el 10,07% del total de demandants d’ocupació aturats. Hi ha hagut certa reducció relativa de l’atur juvenil. Pot ser efecte del tipus de contractació estiuenca, de naturalesa precària, temporal i a temps parcial.

Homes i dones es distribuïxen pràcticament de manera equitativa entre els 572009 aturats (286012 homes i 285997 dones). Aquesta distribució, en canvi, s’altera al tenir en compte l’edat. Entre els menors de 25 anys són uns pocs més els homes a l’atur (són el 54,17% del total d’aturats menors de 25 anys). Entre els majors d’aquesta edat pràcticament no hi ha diferències (les dones són el 50,40%). Durant els anys continuats de destrucció d’ocupació hi ha hagut un augment constant del pes dels homes entre els aturats majors de 25 anys. Per exemple, en agost de 2007 aquests eren el 41,79%. Aquest fet tindrà, sens dubte, efectes en la situació de les famílies, quant a distribució de les tasques de la llar o responsabilitat en l’aportació d’ingressos.

Conclusions

Per arribar a certes conclusions sobre el comportament del mercat de treball al País Valencià cal anar més enllà de la foto fixa que suposen les dades d’un mes concret, en aquest cas el d’agost. Cal tindre en compte la dinàmica del mercat de treball, el context temporal, les tendències.

En el moment en que ens trobem, podríem dir que es constata un estiu en el que apenes s’ha reduït l’atur al País Valencià a pesar de la temporada turística. L’atur ha augmentat des d’una perspectiva anual i ni tant sols s’ha pogut frenar la tendència durant aquests anys de crisi econòmica de continua pèrdua de llocs de treball. A més, l’ocupació creada ha estat de baixa qualitat.

Deuríem preguntar-nos quines han de ser les polítiques d’ocupació que invertiran la tendència. Però segur que no seran les d’austeritat, ni les podem esperar d’aquest govern.