dimecres, 1 de juny del 2011

Declaració pel Treball Digne de l'EAWOP

Desprès d'haver llegit ací aquest document, m'he animat a traduir-lo i compartir-lo amb vosaltres. Agrairia correccions a la traducció, ja que l'anglès no és el meu fort.

EAWOP: DECLARACIÓ PEL TREBALL DIGNE

Maastricht, 28 de maig de 2011

L'Associació Europea de Psicologia de les Organitzacions (EAWOP) s’ha congregat del 25 al 28 de maig de 2011 a Maastricht, i ha debatut la situació actual pel que fa al treball digne.

Des que l'OIT va posar en marxa la seua Agenda pel Treball Digne el 2008, s'han realitzat progressos importants en l’augment de la sensibilització i en la formulació d'objectius polítics a nivell dels governs nacionals i les organitzacions no governamentals.

No obstant això, es desprèn dels estudis d'investigació i dels informes per països que el treball digne per a tots continua sent un objectiu remot per a molts en el món. També a Europa, la qualitat del treball i l'ocupació mereix atenció. Arran de la crisi econòmica i financera la racionalitat econòmica sovint sembla passar per alt les qüestions de la seguretat, la salut i el benestar en el treball, i les qüestions ambientals. Si volem que la nostra societat prospere, ara i en el futur, hem d’assegurar-nos que les condicions de treball i ocupació compleixen els actuals estàndards de dignitat.

Qüestions fonamentals en el treball digne són:

- La falta de participació

- Diferències en la seguretat social

- El treball brut i perillós, els horaris de treball adversos

- L’assetjament

- Els baixos ingressos, i etcètera.

Encara que els aspectes econòmics i jurídics, com els baixos ingressos i la falta de protecció legal, són destacables, també hi ha importants aspectes socials i psicològics que cal tenir en compte. Entre ells hi ha l'alta càrrega de treball físic i mental, l'acumulació del cansament, l'estrès, les hores de treball poc profitoses, les insuficients oportunitats per recuperar-se del treball, els danys psicològics per l'assetjament i l'explotació, el lideratge tòxic, la incertesa a causa d’una comunicació pobra, l'exposició a riscos a causa de la falta de protecció o formació insuficient, la falta de participació en la presa de decisions, etcètera.

Degut a dècades de recerca específica i intervencions pràctiques, la disciplina de la psicologia aplicada al treball i les organització (PTO) està en disposició d’ajudar als responsables d’empreses i comunitats, així com als governs i als organismes internacionals a:

- Sensibilitzar sobre les diferències en el treball digne i les seues conseqüències per a la salut, la seguretat, el benestar, i el compromís.

- Augmentar la participació en el mercat de treball i la inclusió social.

- Establir normes per a assegurar, en major o menor mesura, aspectes del treball decent.

- Avaluar la situació actual (en termes quantitatius i qualitatius).

- Desenvolupar objectius i plans d'acció.

- Oferir ferramentes pràctiques i suport, així com informació útil.

- Millorar la vida de les persones en el treball.

Els psicòlegs del treball i les organitzacions d'Europa, al final de la seua conferència dedicada a la qualitat del treball i en particular al treball digne, expressen la seua intenció de contribuir mitjançant la investigació i la pràctica professional a aconseguir l'objectiu de lluitar pel treball digne per a tots.

Signen:

Arnold Bakker (President de l’EAWOP)

Fred Zijlstra (President de la secció de PTO de l’Associació de Psicologia dels Països Baixos)