dijous, 15 de maig de 2014

Per què em presento a les eleccions al Claustre de l'UJI?

Defensem la universitat pública!

El proper dimarts celebrem eleccions a la Universitat Jaume I (UJI), tant a representants de la comunitat educativa al Claustre, com d'elecció de Rector. La universitat pública i el conjunt de la societat valenciana ens trobem en un moment crític i cal que els ciutadans preocupats i compromesos donem un pas endavant per defensar el que creguem que és just i necessari. Per aquesta raó he decidit presentar-me a les eleccions al Claustre com a representant del Personal d'Administració i Serveis (PAS).

Participo i he participat en diferents organitzacions i moviments cívics, sobre tot relacionats amb la defensa i promoció del valencià (Tirant lo Blanc, Castelló x la Llengua, Acció Culturaldel País Valencià, etc.). També sóc patró de la Fundació Nexe, entitat que busca promoure la reflexió sobre els problemes de la societat actual en clau valenciana. Sóc afiliat de l'STEPV i actualment sóc delegat sindical per aquest sindicat en el Comitè d'Empresa de l'UJI.

Per això m'he decidit proposar-me, en cas d’eixir triat com a representat del PAS al Claustre, treballar per una sèrie de reivindicacions que vull compartir amb vosaltres:

- Defensar una universitat pública, valenciana, igualitària, sostenible i de qualitat, oberta a la societat i que contribuïsca a la felicitat i el benestar del conjunt de la ciutadania, no només d’alguns.

- Defensar una plantilla estable, professional, motivada i amb els recursos econòmics i materials necessaris per complir amb el seu treball en unes condicions de treball dignes i un ambient laboral saludable.

- Millorar la situació laboral de diferents col·lectius que per diverses raons es troben en una situació de precarietat laboral injustificable: personal a 35 hores, interins, personal laboral, etc.

- Defensar la recuperació i millora de retribucions, prestacions i condicions laborals perdudes per les treballadores i treballadors en els últims anys.

- Defensar una major participació, debat i transparència en tots els nivells de decisió de la nostra universitat, per part de tots els col·lectius, com una forma d’avançar no només cap a una universitat més democràtica i participativa, sinó també cap a una societat sustentada en aquests valors.

Em presente com a candidat independent com a aposta personal pel pluralisme, la responsabilitat directa dels candidats respecte de l’electorat i per la independència com a garantia de debat al Claustre. Tot això sense deixar de banda la voluntat de treballar per a tot el PAS i col·laborar amb la resta de representants del PAS.

Per totes aquestes raons us demano, primer que tot, que el proper dimarts aneu a votar i -si compartiu les meues preocupacions- us demano que confieu a mi com representant vostre en el Claustre.

dilluns, 12 de maig de 2014

Tergiversació i interpretació interessada de les estadístiques laborals

Font: Flickr

El passat 8 de maig publicava la següent entrada en la web d'Intersindical Valenciana, sobre com el govern del PP fa una interpretació esbiaixada i interessada de les estadístiques laborals.

El PP ja ens te acostumats a una llarga trajectòria de tergiversació i interpretació interessada de les estadístiques oficials del mercat de treball. Els darrers mesos de 2013 el govern espanyol es va fer el suec respecte a interessades filtracions de les dades mensuals d’atur registrat. Les dades eren susceptibles d’interpretar-se de forma positiva (baixava l’atur registrat) i interessava que es conegueren el més aviat possible. L’oposició va denunciar aquestes filtracions i va acusar a l‘executiu de Madrid de ser el responsable, encara que aquestes protestes se les va acabar enduent el vent.

Sorprenentment les següents dades interessants que es van publicar, els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de 2014, no van sofrir cap misteriosa filtració. De fet, ni se n’ha parlat massa. La raó es va fer evident al publicar-se les dades. El comportament del mercat de treball el primer trimestre de l’any era clarament negatiu: “jarro de agua fria” titulava el BBVA el seu informe trimestral sobre el mercat laboral espanyol. Havia hagut una caiguda en l’ocupació tant intertrimestral (184.600 persones ocupades menys) com, el que és més greu encara, interanual (79.600 persones ocupades menys). El major descens absolut en ocupació de tot l’estat es va donar al País Valencià (40.900 persones ocupades menys) on una part molt important de l’ocupació destruïda es va perdre en el sector industrial, sector també greument afectat a nivell estatal. L’atur va augmentar des del trimestre anterior, el darrer de 2013, fins al 25,93% a Espanya i el 28,04 al País Valencià. En aquest cas sí es registra una lleugera millora interanual, però que s’ha de matitzar molt degut a la caiguda de la població activa. Aquesta caiguda constant de la població activa en els darrers temps és una de les claus per entendre com s’estan interpretant erròniament les dades laborals, sobre tot les de l’atur registrat. Una part important de la disminució de l’atur registrat es deu a l’abandó de la recerca activa d’ocupació per part de les persones aturades.

Com les dades de l’EPA del primer trimestre eren negatives, pràcticament ni es va parlar d’elles. En canvi, al publicar-se les dades d’atur registrat d’abril, com que són susceptibles d’interpretar-se de manera positiva, es van llançar campanes al vol. A més, darrerament, es presenten juntes les dades d’atur registrat amb les d’afiliació a la Seguretat Social. Ací trobem la segona clau d’interpretació incorrecta de les estadístiques laborals. El govern del PP interpreta les altes d’afiliació a la Seguretat Social com creació d’ocupació, quan la relació -encara que existeix- no és directa. En un període de temps determinat una mateixa persona pot haver-se donat d’alta diverses vegades pel fet d’encadenar diversos contractes temporals o estar contractat per una ETT. A més, alguns tipus de treballadors/es poden estar donats d’alta en més d’un règim de la Seguretat Social. Finalment, resulta que des de fa més d’un any els estudiants/es que fan pràctiques formatives en empreses i reben alguna remuneració tenen l’obligació de cotitzar. Ací tenim, doncs, un element nou que contamina les dades reals d’afiliació a la Seguretat Social. Desconec l’abast real d’aquest esbiaix, però podria ser significatiu, especialment en els moments de l’any en que es realitzen les pràctiques en empreses.

En definitiva, estem veien com el PP fa un us partidista de les estadístiques d’ocupació, tergiversat i interpretant de manera esbiaixada el seu significat. La situació real del mercat de treball és que durant la crisi s’ha destruït moltíssima ocupació i ara hem tocat fons, però estem molt lluny de vore una recuperació significativa de l’ocupació, amb treball en quantitat i de qualitat suficient.