divendres, 26 de juliol del 2013

Darreres publicacions sobre el mercat de treball

Recopilació de les darreres publicacions sobre el mercat de treball que de manera regular publiquen diferents organismes o entitats, tant públics com privats, en l'àmbit valencià, espanyol i europeu.

Darrera actualització

Asociación de Empresas de Trabajo Temporal (ASEMPLEO)
Informe ASEMPLEO sobre Encuesta de Población Activa (EPA). Primer trimestre de 2013. Actualitzat a 26/04/2013.
- Informe regional ASEMPLEO del mercado laboral, 1r trimestre de 2013. Actualitzat a 05/07/2013.
- Informe ASEMPLEO sobre afiliación, contratación y paro registrado, octubre 2013. Actualitzat a 11/11/2013.

BBVA Research
- Situación Comunitat Valenciana. Primer Semestre 2013. (Anàlisi regional). Actualitzat a 26/04/2013.
- La EPA del 2T13 sugiere que lo peor ha quedado atrás. (Dades EPA). Actualitzat a 26/07/2013.
- Registros laborales en julio: el desempleo cayó pero la afiliación no consolidó su recuperación. (Dades SEPE). Actualitzat a 04/09/2013.

European Comission
- European Vacancy Monitor 9, May 2013. Actualitzat 06/06/2013.
- European Job Mobility Bulletin 9, May 2013. Actualitzat 06/06/2013.

Eurostat
- July 2013. Euro area unemployment rate at 12.1%. EU 28 at 11%. Actualitzat 02/08/2013. 
- Employment down by 0.1% in euro area, stable in EU27 (Second quarter of 2013 compared with first quarter 2013). Actualitzat 30/09/2013.
- Unemployment in the UE27 regions in 2012. Actualitzat a 23/05/2013.
- European Union Labour force survey - Annual results 2012 - Issue number 14/2013. Actualitzat a 25/06/2013.

Institut Valencià d'Estadística (IVE)
- Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial. Resultats per comarques. Actualitzat a 15/05/2013.

Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Encuesta de Población Activa (EPA). Segon trimestre de 2013. Actualitzat a 26/07/2013.
- Boletín mensual de estadística. Agosto 2013. Actualitzat 09/09/2013

Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE)
 Observatorio de la Inserción Laboral de los Jóvenes
- Crisis económica e inserción laboral de los jóvenes: Resultados del Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes 2011. Actualitzat a 26/04/2013.
Cuadernos de Capital Humano
- La flexibilidad laboral de los jóvenes y sus empleos. Actualitzat a 26/04/2013.

Ministerio de Empleo
- Informe trimestral de análisis de mercado de trabajo. Actualitzat a 15/05/2013

Ministerio de Industria
- Cifras PYME. Mayo 2013. Actualitzat a 04/07/2013

Observatorio de las Ocupaciones (Servicio Público de Empleo Estatal)
- Actividades económicas con tendencia positiva en la contratación. Julio 2013. Actualitzat a 06/09/2013.
- Ocupaciones con tendencia positiva en la contratación. Julio 2013. Actualitzat a 06/09/2013.

Observatori Ocupacional de la Universitat Jaume I de Castelló
- Butlletí Pre-Ocupat, núm 8. Març 2013. Actualitzat a 25/04/2013.

Observatorio Laboral de la Crisis (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA)
- Boletín 21 - Julio-Septiembre 2013. Actualitzat a 11/11/2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada